Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5586/LS ngày 20/12/2010 Điện thoại: 028-913943999 Đi động: 0913943999 Email: lmhung@vbclaw.com.vn Địa chỉ: 243 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: http://vbclaw.com.vn

Nơi công tác

VBC Law Firm

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp