Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-8646042 Đi động: 098-9064399 Email: chieuminh66@yahoo.com Địa chỉ: 91/15 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 09, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-minh-chieu-81655

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Tôn trọng và hoạt động theo tôn chỉ "Quyền lợi của bạn là Nghĩa vụ của chúng tôi".

Kinh nghiệm

Tư vấn và đàm phán Tham gia bào chữa tại Tòa án các cấp

Học vấn & Nghề nghiệp