Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 500/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0290-3822291 Đi động: 0913988189 Email: ls.leminhchau@yahoo.com Địa chỉ: 24, Lê Công Nhân, Khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-minh-chau-2311308

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VP LUẬT SƯ LÊ MINH CHÂU

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp