Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 126/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-918054749 Đi động: 0918054749 Email: invalid9161@gmail.com Địa chỉ: Số 16 Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-lam-thanh-2301484

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty TNHHMTV Lâm Thanh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp