Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 881/LS ngày 10/03/2011 Điện thoại: 028-35146316 Đi động: 0913957171 Email: thiethunglawco@gmail.com Địa chỉ: 818/23A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-kien-thiet-2240214

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp