Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2371/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38459167 Đi động: 0908104878 Email: ptlaw258@yahoo.com.vn Địa chỉ: 258/12 Phan Đình Phùng, Phường 1, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-khac-dung-2242039

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp