Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2656 Điện thoại: 028-0918175885 Đi động: 0946189119 Email: khanghung.vpls@gmail.com Địa chỉ: 32 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh Website: http://vanphongluatsukhanghung.vn/

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHANG HƯNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp