Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7568/LS ngày 31/10/2014 Điện thoại: 0239-0943666968 Đi động: 0943.666.968 Email: vanphongluatsulehung@gmail.com Địa chỉ: 363 đường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Website: http://vanphongluatsuhatinh.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Tư vấn sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Lê Hùng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp