Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10218/LS ngày 18/11/2015 Điện thoại: 024-19006248 Đi động: 0983599369 Email: luathongthai@gmail.com Địa chỉ: LK9-38 Tổng cục 5, Tân Triều, Hà Nội (cuối đường Chiến Thắng, Thanh Xuân), Hà Nội Website: http://www.luathongthai.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp