Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1169/LS ngày 08/06/2012 Điện thoại: 024-37610778 Đi động: 0912285715 Email: lam_luatsu@yahoo.com.vn Địa chỉ: 635 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-hong-lam-2232528

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp