Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 364/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0256-3517277 Đi động: 0982983034 Email: invalid64902@gmail.com Địa chỉ: Số 263/14 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-hoai-son-2306787

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Trung Sơn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp