Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3377/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-946368117 Đi động: 0946368117 Email: kyanlawoffice@yahoo.com Địa chỉ: 79 Tỉnh Lộ 8 KP.07, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-duc-thanh-2359176

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KỲ ÁN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp