Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1748 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38534925 Đi động: 0904300000 Email: le.dongsu@gmail.com Địa chỉ: 15 ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-duc-thang-2341124

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ VÀ ĐỒNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp