Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2271 ngày 1/8/2010 Điện thoại: -8332920 Đi động: 090-3185156 Email: lsleducchi@vnn.vn Địa chỉ: 139 NGUYỄN THIỆN THUẬT, Phường 01, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-le-duc-chi-45260

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ ĐỨC CHI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp