Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2873 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0909370156 Email: ledanglieu2005@yahoo.com Địa chỉ: 1/2 Đường Số 9 KP.4, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-dang-lieu-2348924

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ ĐĂNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp