Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8606/LS ngày 31/12/2013 Điện thoại: 0262-3810947 Đi động: 0985945127 Email: invalid1401@gmail.com Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Trãi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-cong-thang-2315447

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Xuân Trường

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp