Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 033-3535565 Đi động: 0906050688 Email: lecaolong@ymail.com Địa chỉ: 258, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-cao-long-252766

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp