Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3766/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-989071115 Đi động: 0989071115 Email: lamvietlawyer@yahoo.com Địa chỉ: 198/5/2 Phan Văn Trị, Phường 12, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lam-quoc-viet-2262386

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư VIỆT TIẾN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp