Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3247/LS ngày 03/02/2015 Điện thoại: 028-38593566 Đi động: 0918384988 Email: quy.lamlawyer007@gmail.com Địa chỉ: Số 221 Đường Lương Nhữ Học, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lam-quang-quy-2357932

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHAI QUỐC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp