Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8559/LS ngày 09/12/2013 Điện thoại: 0211-3881588 Đi động: Email: vplshungphuc@gmail.com Địa chỉ: Số 89 Trần Phú, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lam-quang-ngoc-2165672

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÙNG PHÚC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp