Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 378/LS Ngày: 01/8/2010 Điện thoại: 0274-3797171 Đi động: 0913961819 Email: vplsphuxuan@gmail.com Địa chỉ: 630A Quảng Hoà Xương, khu phố Nguyễn Trãi, phuường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/lam-phu-xuan-192509

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Phú Xuân

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp