Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3314/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39970537 Đi động: 0903919252 Email: tam_laithi@yahoo.com Địa chỉ: 86/26 Phổ Quang, Phường 2, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lai-thi-tam-2256917

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp