Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0241-853722 Đi động: - Email: admin@dantrilaw.com Địa chỉ: 71 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: Http//www.dantrilaw.com

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Công ty luật TNHH Dân trí
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/1997 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chủ nhiệm Đoàn luật sư Bắc ninh Nguyên Phó chánh án toà án Tỉnh Bắc ninh