Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10290/LS ngày 28/12/2015 Điện thoại: -3888899 Đi động: 01693577772 Email: kimchandara025law@gmail.com Địa chỉ: khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/kim-chan-da-ra-1161983

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp