Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 585/LS ngày 27/08/2013 Điện thoại: 028-4450339 Đi động: 091-3184548 Email: ktt@lawnvn.com Địa chỉ: 45 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: www.lawnvn.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp