Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7561 ngày 30/11/2012 Điện thoại: 024-39369408 Đi động: Email: vantrung.khuat@bmvn.com.vn Địa chỉ: Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/khuat-van-trung-2344447

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp