Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 857/LS ngày 26/12/2016 Điện thoại: 028-62960369 Đi động: 0938894256 Email: huynhphung@hvplawyer.com Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Flora, Số 59, Đường 19, Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: http://hvplawyer.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT QUỐC TẾ HÒA BÌNH (HVP LAWYER)

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp