Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9890/LS ngày 26/05/2015 Điện thoại: 0292-3896576 Đi động: 0949888098 Email: invalid194@gmail.com Địa chỉ: 116A Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: http://www.luatlekhanh.vn

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ KHANH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp