Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3302/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37240639 Đi động: 0903808305 Email: huynhtiensy.huynhluat@yahoo.com Địa chỉ: 87 Quốc Lộ 1K Khu Phố 2, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-tien-sy-2358487

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUỲNH TIẾN SỸ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp