Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 357/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0256- Đi động: 0905111953 Email: invalid2906@gmail.com Địa chỉ: 71 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-thi-thuy-hoa-2306751

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG PHÁP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp