Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5039/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-38593843 Đi động: 0913 702 460 Email: phuongngalawyer@yahoo.com Địa chỉ: 116A Tầng Trệt Ngô Quyền, Phường 08, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-thi-phuong-nga-2376000

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUỲNH THỊ PHƯƠNG NGA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp