Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6579/LS ngày 10/09/2011 Điện thoại: 028-38691502 Đi động: Email: info.tuvansangtao@gmail.com Địa chỉ: 66/19 Phan Sào Nam, Phường 11, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: http://www.tuvansangtao.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

tư vấn đấu thầu

Nơi công tác

Công ty TNHH Tư vấn Sáng Tạo

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp