Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1084 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-22406699 Đi động: 0913513380 Email: vplshuynhnam@gmail.com Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà 348 Đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-phuong-nam-2339082

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUỲNH NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp