Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6086/LS ngày ngày 20/5/2011 Điện thoại: 0292- Đi động: 0916804363 Email: invalid65465@gmail.com Địa chỉ: 59/7, Nguyễn Văn Linh, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012838185410&ref=br_rs

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Cty luật Công Pháp

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp