Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 119/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-918026636 Đi động: 0918026636 Email: invalid7596@gmail.com Địa chỉ: 543B Võ Thị Sáu, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-minh-hoang-2301454

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Huỳnh Minh Hoàng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp