Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 695 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3611316 Đi động: 0903560568 Email: namgiang2002@gmail.com Địa chỉ: 353 Nguyễn Tri Phương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-hoai-nam-2338468

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nam Giang

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp