Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-9913870 Đi động: 091-9272727 Email: duchuulawyer@yahoo.com Địa chỉ: 80/41A Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-duc-huu-53717

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • văn phòng luật sư Hùynh Đức Hữu
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/1996 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Truởng văn phòng luật sư