Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4007/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0272-0903834122 Đi động: 0903834122 Email: huynhcongthu@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 313/159/30, Khu Phố Xuân Hòa 2, Quốc Lộ 62, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-cong-thu-2332782

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN DÂN LUẬT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp