Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 102.LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3221633 Đi động: 0983829850 Email: invalid0654@gmail.com Địa chỉ: Số 16D Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hua-hoang-chan-2300620

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Hứa Hoàng Chấn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp