Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8359/LS ngày 27/08/2013 Điện thoại: 028-35075669 Đi động: 0909991023 Email: invalid0032697@gmail.com Địa chỉ: Số 133 đường ĐHT 05, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-yen-2382482

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư BT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp