Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3295/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-35112640 Đi động: 0903722167 Email: vplshoangxuanson@gmail.com Địa chỉ: 35 Đường Số 1 C/X.Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-xuan-son-2358468

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG XUÂN SƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp