Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3297/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-988650729 Đi động: 0988650729 Email: vnclaw@yahoo.com Địa chỉ: 274 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-van-son-2358479

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VNC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp