Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2806/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-903724499 Đi động: 0903724499 Email: htky@luatvadoanhnhan.com Địa chỉ: G1/8 đƣờng Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-thuc-ky-2245153

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp