Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-37228339 Đi động: 0909860966 Email: ls.kimhuong@gmail.com Địa chỉ: 08 Đặng văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/hoang-thi-kim-huong-971762

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp