Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 657 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-2474702 Đi động: 0905675777 Email: chaubachdat@gmail.com Địa chỉ: 40 Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: http://bachdatcorp.com/van-phong-luat-su/luat-su-tu-van.html

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÁCH ĐẠT VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp