Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3475/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-73016010 Đi động: 0908100431 Email: thom.hth@chailease.com.vn Địa chỉ: 37 Tôn Ðức Thắng, Phường Bến Nghé, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.chailease.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp