Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6815/LS ngày 15/12/2011 Điện thoại: 0225-1633399927 Đi động: 01633399927 Email: invalid7144@gmail.com Địa chỉ: Số 103, phố Lê Lợi, phường Gia Viên, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-thi-dung-2238830

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp