Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4300/LS ngày 07/02/2014 Điện thoại: 0203- Đi động: 0962323528 Email: tienhoanglawyer@gmail.com Địa chỉ: Số 25, đường Hữu Nghị, Phường Hoà Lạc, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-thanh-tien-65092

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN KIM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp