Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3253/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38212357 Đi động: Email: Quyen.hoang@LNTPartners.com Địa chỉ: Phòng 3, lầu 21, Bitexco Financial Tower Số 2, đường Hải Triều, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://lntpartners.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu trí tuệ, Đầu tư

Nơi công tác

LNT & Partners

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp