Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5336/LS ngày 24/09/2010 Điện thoại: 0237- Đi động: 0974 902 107 Email: luatsunga@gmail.com Địa chỉ: Số 91A, phố 17 Lương Đắc Bằng, Phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-ngoc-nga-2452797

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG NGỌC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp